فیلم| فریدون آسرایی از چندین بار عاشق شدنش گفت| پیک موتوری و سی‌دی فروشی بودم

فیلم| فریدون آسرایی از چندین بار عاشق شدنش گفت| پیک موتوری و سی‌دی فروشی بودم
فریدون آسرایی داستان پر فراز و نشیب زندگی‌ خصوصی‌اش را از دوران مدرسه تا اکنون برای مخاطبان خندوانه تعریف کرد.

فیلم| فریدون آسرایی از چندین بار عاشق شدنش گفت| پیک موتوری و سی‌دی فروشی بودم

فریدون آسرایی داستان پر فراز و نشیب زندگی‌ خصوصی‌اش را از دوران مدرسه تا اکنون برای مخاطبان خندوانه تعریف کرد.
فیلم| فریدون آسرایی از چندین بار عاشق شدنش گفت| پیک موتوری و سی‌دی فروشی بودم

خبرگزاری مهر