فیلم | سقوط هواپیمای مسافربری به دره‌ای در ساحل دریای سیاه

فیلم | سقوط هواپیمای مسافربری به دره‌ای در ساحل دریای سیاه
یک فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری خط هوایی پگاسوس با ۱۶۲ مسافر و ۴ خدمه و دو خلبان بر اثر انحراف از باند پرواز به دره ای در سواحل دریای سیاه سقوط کرد. تمامی مسافران بدون آسیب از هواپیما بیرون آورده شدند.

فیلم | سقوط هواپیمای مسافربری به دره‌ای در ساحل دریای سیاه

یک فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری خط هوایی پگاسوس با ۱۶۲ مسافر و ۴ خدمه و دو خلبان بر اثر انحراف از باند پرواز به دره ای در سواحل دریای سیاه سقوط کرد. تمامی مسافران بدون آسیب از هواپیما بیرون آورده شدند.
فیلم | سقوط هواپیمای مسافربری به دره‌ای در ساحل دریای سیاه