فیلم | درگیری نیروهای سوری با تروریست‌ها در حرستا

فیلم | درگیری نیروهای سوری با تروریست‌ها در حرستا
ویدئویی از درگیری ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه استراتژیک حرستا را مشاهده می کنید.

فیلم | درگیری نیروهای سوری با تروریست‌ها در حرستا

ویدئویی از درگیری ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه استراتژیک حرستا را مشاهده می کنید.
فیلم | درگیری نیروهای سوری با تروریست‌ها در حرستا