فیلم | خشونت در اعتراض به نتایج انتخابات در هندوراس

فیلم | خشونت در اعتراض به نتایج انتخابات در هندوراس
در پی انتخاب شدن اورلاندو هرناندز به ریاست جمهوری هندوراس معترضان به این نتیجه به خیابان ها آمدند. تصاویر منتشر شده در تلویزیون هندوراس نیز نشان داد معترضان در شهرهای مختلف این کشور موانعی را به آتش کشیده و جاده‌ها را مسدود کرده‌اند.

فیلم | خشونت در اعتراض به نتایج انتخابات در هندوراس

در پی انتخاب شدن اورلاندو هرناندز به ریاست جمهوری هندوراس معترضان به این نتیجه به خیابان ها آمدند. تصاویر منتشر شده در تلویزیون هندوراس نیز نشان داد معترضان در شهرهای مختلف این کشور موانعی را به آتش کشیده و جاده‌ها را مسدود کرده‌اند.
فیلم | خشونت در اعتراض به نتایج انتخابات در هندوراس