فیلم | تصاویری از بازیکنان تیم بریزیلی قبل از پرواز مرگ | آخرین پایکوبی در رختکن

فیلم | تصاویری از بازیکنان تیم بریزیلی قبل از پرواز مرگ | آخرین پایکوبی در رختکن
هواپیمایی حامل ۸۱ سرنشین از جمله اعضای تیم فوتبالی موسوم به Chapecoense در کلمبیا سقوط کرد.

فیلم | تصاویری از بازیکنان تیم بریزیلی قبل از پرواز مرگ | آخرین پایکوبی در رختکن

هواپیمایی حامل ۸۱ سرنشین از جمله اعضای تیم فوتبالی موسوم به Chapecoense در کلمبیا سقوط کرد.
فیلم | تصاویری از بازیکنان تیم بریزیلی قبل از پرواز مرگ | آخرین پایکوبی در رختکن