فیلم | اظهارات ظریف پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور

فیلم | اظهارات ظریف پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

فیلم | اظهارات ظریف پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
فیلم | اظهارات ظریف پس از ملاقات با رئیس جمهور اکوادور

روزنامه ایران