فرماندار کرج : تکریم سالمندان را باید از دوران کودکی به فرزندانمان بیاموزیم/۱۱۰ هزار سالمند در کرج

فرماندار کرج : تکریم سالمندان را باید از دوران کودکی به فرزندانمان بیاموزیم/۱۱۰ هزار سالمند در کرج
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج، در نشست شورای سالمندان شهرستان کرج گفت: تکریم سالمندان، یکی از مهمترین آموزه های دینی و ارزش های ایرانی- اسلامی ماست که باید این فرهنگ از همان سال های ابتدای زندگی، به عنوان یک ارزش اخلاقی در کودکان ما نهادینه شود.

فرماندار کرج : تکریم سالمندان را باید از دوران کودکی به فرزندانمان بیاموزیم/۱۱۰ هزار سالمند در کرج

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج، در نشست شورای سالمندان شهرستان کرج گفت: تکریم سالمندان، یکی از مهمترین آموزه های دینی و ارزش های ایرانی- اسلامی ماست که باید این فرهنگ از همان سال های ابتدای زندگی، به عنوان یک ارزش اخلاقی در کودکان ما نهادینه شود.
فرماندار کرج : تکریم سالمندان را باید از دوران کودکی به فرزندانمان بیاموزیم/۱۱۰ هزار سالمند در کرج

دانلود فیلم با لینک مستقیم