فرزند معلم فداکار سیستان و بلوچستانی در آغوش وزیر آموزش و پرورش/ عکس

فرزند معلم فداکار سیستان و بلوچستانی در آغوش وزیر آموزش و پرورش/ عکس
وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز در سفر به خاش با خانواده معلم فداکار خاشی، حمیدرضا گنگوزهی دیدار و از آنان دلجویی کرد. این مراسم در روستای گَزو خاش، محل سکونت این معلم برگزار شد. علی اصغر فانی، همچنین به این معلم فداکار، ادای احترام کرد.

فرزند معلم فداکار سیستان و بلوچستانی در آغوش وزیر آموزش و پرورش/ عکس

وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز در سفر به خاش با خانواده معلم فداکار خاشی، حمیدرضا گنگوزهی دیدار و از آنان دلجویی کرد. این مراسم در روستای گَزو خاش، محل سکونت این معلم برگزار شد. علی اصغر فانی، همچنین به این معلم فداکار، ادای احترام کرد.
فرزند معلم فداکار سیستان و بلوچستانی در آغوش وزیر آموزش و پرورش/ عکس

فروش بک لینک