فرانس ۲۴ مبارزات انتخاباتی آمریکا را مبتذل خواند

فرانس ۲۴ مبارزات انتخاباتی آمریکا را مبتذل خواند
ایرنا نوشت: شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ روز سه شنبه در گزارشی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا, کمپین انتخاباتی این دوره از انتخابات را ‘مبتذل ترین و خشن ترین کمپین انتخاباتی’ این کشور توصیف کرد.

فرانس ۲۴ مبارزات انتخاباتی آمریکا را مبتذل خواند

ایرنا نوشت: شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ روز سه شنبه در گزارشی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا, کمپین انتخاباتی این دوره از انتخابات را ‘مبتذل ترین و خشن ترین کمپین انتخاباتی’ این کشور توصیف کرد.
فرانس ۲۴ مبارزات انتخاباتی آمریکا را مبتذل خواند