فدراسیون تکذیب کرد؛ ظریف نامه ای به AFC نداده

فدراسیون تکذیب کرد؛ ظریف نامه ای به AFC نداده
سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛ فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وازرت امورخارجه نامه‌ای به AFC ارسال نکرده است.

فدراسیون تکذیب کرد؛ ظریف نامه ای به AFC نداده

سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛ فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وازرت امورخارجه نامه‌ای به AFC ارسال نکرده است.
فدراسیون تکذیب کرد؛ ظریف نامه ای به AFC نداده

خرید بک لینک