عکس | دیوار مرگ هندی‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس | دیوار مرگ هندی‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک یک ساختار استوانه‌ای به نام دیوار مرگ در پاتنای (Patna) هند را نشان می‌دهد که افرادی در آن مشغول موتورسواری هستند.

عکس | دیوار مرگ هندی‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک یک ساختار استوانه‌ای به نام دیوار مرگ در پاتنای (Patna) هند را نشان می‌دهد که افرادی در آن مشغول موتورسواری هستند.
عکس | دیوار مرگ هندی‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک