عکس | بانوی با حجاب ایرانی؛ داور وسط مسابقه فوتبال کره جنوبی و گوام

عکس | بانوی با حجاب ایرانی؛ داور وسط مسابقه فوتبال کره جنوبی و گوام
شیوا یاری داور ایرانی در مسابقات شرق آسیا داور وسط بازی بین تیم‌های کره جنوبی و گوام بود.

عکس | بانوی با حجاب ایرانی؛ داور وسط مسابقه فوتبال کره جنوبی و گوام

شیوا یاری داور ایرانی در مسابقات شرق آسیا داور وسط بازی بین تیم‌های کره جنوبی و گوام بود.
عکس | بانوی با حجاب ایرانی؛ داور وسط مسابقه فوتبال کره جنوبی و گوام

ارتقا اندروید