عباس وارد ریاض شد

عباس وارد ریاض شد
مهر نوشت: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سه شنبه شب طی سفری رسمی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

عباس وارد ریاض شد

مهر نوشت: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سه شنبه شب طی سفری رسمی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.
عباس وارد ریاض شد