عباس عبدی از مواضعش در باره سخنان اخیرهاشمی دفاع کرد:آن حرفها احتمال تاییدصلاحیت سیدحسن را کم کرد

روزنامه شرق با عباس عبدی در باره اظهارات اخیرش علیه هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرده است.

دانلود آهنگ جدید

موزیک جوان