طناب‌دار، عقوبت قتل راننده بیگناه که التماس می‌کرد کشته نشود

طناب‌دار، عقوبت قتل راننده بیگناه که التماس می‌کرد کشته نشود
«خبرجنوب» نوشت: حکم قصاص دو مرد جوان که به طرز فجیعی راننده ای را در شیراز به قتل رسانده بودند، در دیوان عالی کشور
تایید شد.

طناب‌دار، عقوبت قتل راننده بیگناه که التماس می‌کرد کشته نشود

«خبرجنوب» نوشت: حکم قصاص دو مرد جوان که به طرز فجیعی راننده ای را در شیراز به قتل رسانده بودند، در دیوان عالی کشور
تایید شد.
طناب‌دار، عقوبت قتل راننده بیگناه که التماس می‌کرد کشته نشود