طرح ارتش آمریکا برای مجهز کردن سربازان به مینی‌پهپادهای ۱۵۰ گرمی

طرح ارتش آمریکا برای مجهز کردن سربازان به مینی‌پهپادهای ۱۵۰ گرمی
با گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد) ارتش آمریکا قصد دارد به گزارش اسپوتنیک تا سال ۲۰۱۸ سربازان خود را به مینی‌پهپادها یا پهپادهای دستی مجهز کند.

طرح ارتش آمریکا برای مجهز کردن سربازان به مینی‌پهپادهای ۱۵۰ گرمی

با گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد) ارتش آمریکا قصد دارد به گزارش اسپوتنیک تا سال ۲۰۱۸ سربازان خود را به مینی‌پهپادها یا پهپادهای دستی مجهز کند.
طرح ارتش آمریکا برای مجهز کردن سربازان به مینی‌پهپادهای ۱۵۰ گرمی

خرید بک لینک