ضربه عجیب‌وغریب میمون به عابر پیاده

ضربه عجیب‌وغریب میمون به عابر پیاده
دوربین مدار بسته یک فروشگاه در هند لحظه‌ای باور نکردنی از یک عابر پیاده را ضبط کرده است که در آن، یک میمون به سرعت به او نزدیک شده و با لگد او را نقش بر زمین می‌کند.

ضربه عجیب‌وغریب میمون به عابر پیاده

دوربین مدار بسته یک فروشگاه در هند لحظه‌ای باور نکردنی از یک عابر پیاده را ضبط کرده است که در آن، یک میمون به سرعت به او نزدیک شده و با لگد او را نقش بر زمین می‌کند.
ضربه عجیب‌وغریب میمون به عابر پیاده

خرید بک لینک