صعود قیمت طلا و سکه در بازار/ دلار ت۴۱۵۲ تومان

صعود قیمت طلا و سکه در بازار/ دلار ت۴۱۵۲ تومان
روند قیمت طلا و سکه امروز در بازار صعودی بود.

صعود قیمت طلا و سکه در بازار/ دلار ت۴۱۵۲ تومان

روند قیمت طلا و سکه امروز در بازار صعودی بود.
صعود قیمت طلا و سکه در بازار/ دلار ت۴۱۵۲ تومان