شهروندان فهیم خرم‎آبادی گردشگران را به منازل خود بردند/ آمادگی لازم جهت جذب گردشگران ایجاد شده

شهروندان فهیم خرم‎آبادی گردشگران را به منازل خود بردند/ آمادگی لازم جهت جذب گردشگران ایجاد شده
رییس شورای شهر خرم آباد گفت: برنامه‎های نوروزی به‎خصوص ارائه خدمات رایگان از سوی شهرداری خرم‎آباد در کشور بی‎سابقه بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

شهروندان فهیم خرم‎آبادی گردشگران را به منازل خود بردند/ آمادگی لازم جهت جذب گردشگران ایجاد شده

رییس شورای شهر خرم آباد گفت: برنامه‎های نوروزی به‎خصوص ارائه خدمات رایگان از سوی شهرداری خرم‎آباد در کشور بی‎سابقه بود که جای تقدیر و تشکر دارد.
شهروندان فهیم خرم‎آبادی گردشگران را به منازل خود بردند/ آمادگی لازم جهت جذب گردشگران ایجاد شده

بک لینک