شعارهای امروز راهپیمایی ۲۲ بهمن از «مرگ بر ضد ولایت فقیه» تا «مرگ بر جیبوتی» و …

مردمی که امروز در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده بودند، شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند.

دانلود فیلم جدید

کانون نماز