شرکت کشتیرانی مشترک ایران و قزاقستان تاسیس می‌شود

شرکت کشتیرانی مشترک ایران و قزاقستان تاسیس می‌شود
ایرنا نوشت: مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد با شرکت حمل و نقل دولتی قزاقستان برای تاسیس یک شرکت کشتیرانی مشترک خبر داد.

شرکت کشتیرانی مشترک ایران و قزاقستان تاسیس می‌شود

ایرنا نوشت: مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد با شرکت حمل و نقل دولتی قزاقستان برای تاسیس یک شرکت کشتیرانی مشترک خبر داد.
شرکت کشتیرانی مشترک ایران و قزاقستان تاسیس می‌شود

بک لینک رنک ۳