شارلیز ترون به «سریع و خشمگین» پیوست

شارلیز ترون به «سریع و خشمگین» پیوست
پس از انتشار اخباری که درباره پیوستن ستاره «هیولا» به سری فیلم‌های «سریع و خشمگین»، سرانجام شارلیز ترون بازیگر نقش منفی این فیلم شد.

شارلیز ترون به «سریع و خشمگین» پیوست

پس از انتشار اخباری که درباره پیوستن ستاره «هیولا» به سری فیلم‌های «سریع و خشمگین»، سرانجام شارلیز ترون بازیگر نقش منفی این فیلم شد.
شارلیز ترون به «سریع و خشمگین» پیوست

فروش بک لینک