سینماگران ایرانی که شانس جایزه آسیاپاسیفیک را از دست دادند/از نویسنده «دختر»تا فرهاد اصلانی

سینماگران ایرانی که شانس جایزه آسیاپاسیفیک را از دست دادند/از نویسنده «دختر»تا فرهاد اصلانی
امسال سینمای ایران در رشته‌های مختلف امکان دریافت جایزه از مراسم آسیاپاسیفیک داشت، اما از میان نامزدهای رشته‌های مختلف مهرداد اسکویی با مستند خود توانست تنها ایرانی برنده جایزه این دور از رقابت باشد.

سینماگران ایرانی که شانس جایزه آسیاپاسیفیک را از دست دادند/از نویسنده «دختر»تا فرهاد اصلانی

امسال سینمای ایران در رشته‌های مختلف امکان دریافت جایزه از مراسم آسیاپاسیفیک داشت، اما از میان نامزدهای رشته‌های مختلف مهرداد اسکویی با مستند خود توانست تنها ایرانی برنده جایزه این دور از رقابت باشد.
سینماگران ایرانی که شانس جایزه آسیاپاسیفیک را از دست دادند/از نویسنده «دختر»تا فرهاد اصلانی