سیداحمد خاتمی: والله حقوق طلاب از سهم امام است،نه بودجه

سیداحمد خاتمی: والله حقوق طلاب از سهم امام است،نه بودجه
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت:این روزها قصه بودجه را درآورده‌اند و در سایت‌ها و فضای مجازی درباره بودجه حوزه‌ها حرف‌هایی می‌زنند؛ به عنوان کسی که ۴۵ سال است طلبه هستم، به مردم می‌گویم که والله یک ریال از حقوق ماهانه طلاب که به آن «شهریه» می‌گویند، از بودجه کشور نیست؛ بلکه از وجوهات و سهم امام (عج) است که مردم می‌دهند.

سیداحمد خاتمی: والله حقوق طلاب از سهم امام است،نه بودجه

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت:این روزها قصه بودجه را درآورده‌اند و در سایت‌ها و فضای مجازی درباره بودجه حوزه‌ها حرف‌هایی می‌زنند؛ به عنوان کسی که ۴۵ سال است طلبه هستم، به مردم می‌گویم که والله یک ریال از حقوق ماهانه طلاب که به آن «شهریه» می‌گویند، از بودجه کشور نیست؛ بلکه از وجوهات و سهم امام (عج) است که مردم می‌دهند.
سیداحمد خاتمی: والله حقوق طلاب از سهم امام است،نه بودجه