سه آهنگساز بزرگ پس از نیم قرن کنار هم قرار می‌گیرند/ موسیقی لذت‌بخش ایرانی در جشنواره همایون خرم

سه آهنگساز بزرگ پس از نیم قرن کنار هم قرار می‌گیرند/ موسیقی لذت‌بخش ایرانی در جشنواره همایون خرم
برگزار کنندگان جشنواره نوای خرم تاکید می‌کنند شرکت‌کنندگان نوجوان در این رویداد هنری، با نواختن آثار استادانی چون همایون خرم، روح‌الله خالقی و علی تجویدی، فرصت لذت بردن از موسیقی اصیل و ملی ایران را پیدا می‌کنند.

سه آهنگساز بزرگ پس از نیم قرن کنار هم قرار می‌گیرند/ موسیقی لذت‌بخش ایرانی در جشنواره همایون خرم

برگزار کنندگان جشنواره نوای خرم تاکید می‌کنند شرکت‌کنندگان نوجوان در این رویداد هنری، با نواختن آثار استادانی چون همایون خرم، روح‌الله خالقی و علی تجویدی، فرصت لذت بردن از موسیقی اصیل و ملی ایران را پیدا می‌کنند.
سه آهنگساز بزرگ پس از نیم قرن کنار هم قرار می‌گیرند/ موسیقی لذت‌بخش ایرانی در جشنواره همایون خرم