سلول‌های خورشیدی که از باران هم برق تولید می‌کند/فناوری جدید چینی‌ها

سلول‌های خورشیدی که از باران هم برق تولید می‌کند/فناوری جدید چینی‌ها
ایسنا نوشت: محققان چینی نوعی سلول خورشیدی تولید کرده‌اند که نه تنها از خورشید، بلکه از باران نیز برق تولید می‌کند.

سلول‌های خورشیدی که از باران هم برق تولید می‌کند/فناوری جدید چینی‌ها

ایسنا نوشت: محققان چینی نوعی سلول خورشیدی تولید کرده‌اند که نه تنها از خورشید، بلکه از باران نیز برق تولید می‌کند.
سلول‌های خورشیدی که از باران هم برق تولید می‌کند/فناوری جدید چینی‌ها

فروش بک لینک