سلفی پزشکی؛روش جدید معاینه از راه دور

سلفی پزشکی؛روش جدید معاینه از راه دور
امکان معاینه بیماران از راه دور می‌تواند کمک مهمی در نقاط دورافتاده باشد. به گزارش یورونیوز به جای رفتن به مطب یا بیمارستان با اپلیکشن شرکت «کوپریس» (Cupris) می توان سلفی را به پزشک یا مراکز درمانی ارسال کرد.

سلفی پزشکی؛روش جدید معاینه از راه دور

امکان معاینه بیماران از راه دور می‌تواند کمک مهمی در نقاط دورافتاده باشد. به گزارش یورونیوز به جای رفتن به مطب یا بیمارستان با اپلیکشن شرکت «کوپریس» (Cupris) می توان سلفی را به پزشک یا مراکز درمانی ارسال کرد.
سلفی پزشکی؛روش جدید معاینه از راه دور

بک لینک رنک ۱