سلفی قبل از خودکشی هم مد شد/ عکس

سلفی قبل از خودکشی هم مد شد/ عکس
این سلفی قبل از خودکشی گرفته شده است و در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.عکس کاربری که ظاهرا قصد خودکشی داشته، در شبکه های اجتماعی پخش شده است، این کاربر در پست اینستاگرامش اینگونه نوشته است:
دیگه خسته شدم از این زندگی. رفقا حلالم کنین دیگه کم اوردم. دوستتون دارم خدا حافظ.

سلفی قبل از خودکشی هم مد شد/ عکس

این سلفی قبل از خودکشی گرفته شده است و در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.عکس کاربری که ظاهرا قصد خودکشی داشته، در شبکه های اجتماعی پخش شده است، این کاربر در پست اینستاگرامش اینگونه نوشته است:
دیگه خسته شدم از این زندگی. رفقا حلالم کنین دیگه کم اوردم. دوستتون دارم خدا حافظ.
سلفی قبل از خودکشی هم مد شد/ عکس

خرید بک لینک