سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات

سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات
ایرنا نوشت: در پی اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، شاخص بورس داو جونز بیش از ۵۰۰ واحد سقوط کرد.

سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات

ایرنا نوشت: در پی اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم، شاخص بورس داو جونز بیش از ۵۰۰ واحد سقوط کرد.
سقوط سهام آمریکا در پی اعلام افزایش تعرفه برخی فلزات
/*!normalize.css v1.1.2 !0===a.adult)&&”0″===ds