سفیر ایران در لبنان به سعد حریری تبریک گفت

سفیر ایران در لبنان به سعد حریری تبریک گفت
ایرنا نوشت: محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در تماسی تلفنی، تشکیل دولت جدید این کشور را به سعد حریری نخست وزیر لبنان تبریک گفت.

سفیر ایران در لبنان به سعد حریری تبریک گفت

ایرنا نوشت: محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در تماسی تلفنی، تشکیل دولت جدید این کشور را به سعد حریری نخست وزیر لبنان تبریک گفت.
سفیر ایران در لبنان به سعد حریری تبریک گفت