سفر به کرانه های آفتاب/ ریگ بشرویه پذیرای مسافران کویر

سفر به کرانه های آفتاب/ ریگ بشرویه پذیرای مسافران کویر
مهر نوشت : ریگزار بشرویه یکی از شگفتی های طبیعت ایران در استان خراسان جنوبی است که آسمان پر ستاره و جاذبه های آن نظر هر بیننده کنجکاوی را به خود جلب می‌کند.

سفر به کرانه های آفتاب/ ریگ بشرویه پذیرای مسافران کویر

مهر نوشت : ریگزار بشرویه یکی از شگفتی های طبیعت ایران در استان خراسان جنوبی است که آسمان پر ستاره و جاذبه های آن نظر هر بیننده کنجکاوی را به خود جلب می‌کند.
سفر به کرانه های آفتاب/ ریگ بشرویه پذیرای مسافران کویر

بک لینک