سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟

سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟
روزنامه شرق نوشت: سرانجام و پس از یک هفته مواضع تند علیه سخنرانی علی مطهری، در دانشگاه باهنر کرمان، بزرگداشت روز دانشجو در این دانشگاه با سخنرانی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در میان حساسیت شدید و البته در کمال آرامش برگزار شد.

سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟

روزنامه شرق نوشت: سرانجام و پس از یک هفته مواضع تند علیه سخنرانی علی مطهری، در دانشگاه باهنر کرمان، بزرگداشت روز دانشجو در این دانشگاه با سخنرانی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در میان حساسیت شدید و البته در کمال آرامش برگزار شد.
سخنرانی علی مطهری در دانشگاه کرمان تحت کنترل عناصر غیردانشجو /سوالات دانشجویان چه شد؟