سجاد شهباززاده حرف آخر را به استقلالی‌ها زد

سجاد شهباززاده حرف آخر را به استقلالی‌ها زد
استقلالی‌ها در تلاش هستند تا مهاجم سابق خود را بازگردانند.

سجاد شهباززاده حرف آخر را به استقلالی‌ها زد

استقلالی‌ها در تلاش هستند تا مهاجم سابق خود را بازگردانند.
سجاد شهباززاده حرف آخر را به استقلالی‌ها زد