سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم

سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم
بانک ورزش نوشت:خادم الشریعه نخستین شکست خود را در مرحله نهم این رقابت ها برابر جو ونجون قهرمان چینی و زن شماره ۲ جهان تجربه کرد.

سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم

بانک ورزش نوشت:خادم الشریعه نخستین شکست خود را در مرحله نهم این رقابت ها برابر جو ونجون قهرمان چینی و زن شماره ۲ جهان تجربه کرد.
سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم