ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در ایران

ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در ایران
تسنیم نوشت:معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در آزادراه تهران-شمال خبر داد.

ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در ایران

تسنیم نوشت:معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در آزادراه تهران-شمال خبر داد.
ساخت بزرگترین تونل خاورمیانه در ایران