زهردارترین مار جهان رکورد زد

زهردارترین مار جهان رکورد زد
یک “شاه مار قهوه‌ای” از خانواده مارهای کبری، رکورد بیشترین استخراج زهر را به خود اختصاص داد.

زهردارترین مار جهان رکورد زد

یک “شاه مار قهوه‌ای” از خانواده مارهای کبری، رکورد بیشترین استخراج زهر را به خود اختصاص داد.
زهردارترین مار جهان رکورد زد

خرید بک لینک