زنگنه: عربستان قدرت تحریم نفتکش های ایران را ندارد

زنگنه: عربستان قدرت تحریم نفتکش های ایران را ندارد
بیژن زنگنه پس از آنکه ظهر امروز با همتای هندی خود بر سر تعاملات دو کشور در حوزه انرژی توافقات خوبی کرد که به امضای سند همکاری منجرشد، ترجیح داد در حاشیه دیدار عصرگاهی وزیر نفت هند با فعالان بخش خصوصی کشورمان در اتاق تهران به برخی مسائل مطرح درباره کارشکنی های عربستان در مسیر فروش نفت ایران و برنامه فریز نفتی پاسخ دهد.

زنگنه: عربستان قدرت تحریم نفتکش های ایران را ندارد

بیژن زنگنه پس از آنکه ظهر امروز با همتای هندی خود بر سر تعاملات دو کشور در حوزه انرژی توافقات خوبی کرد که به امضای سند همکاری منجرشد، ترجیح داد در حاشیه دیدار عصرگاهی وزیر نفت هند با فعالان بخش خصوصی کشورمان در اتاق تهران به برخی مسائل مطرح درباره کارشکنی های عربستان در مسیر فروش نفت ایران و برنامه فریز نفتی پاسخ دهد.
زنگنه: عربستان قدرت تحریم نفتکش های ایران را ندارد

بک لینک رنک ۳