رییس اتاق بازرگانی ایران: بخش خصوصی سال سختی را پشت سر گذاشت/ امیدواری برای بهبود اقتصاد ۹۵

رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که «سال ١٣٩٤سخت‌ترین سال دوران اخیر بوده است.»

خرید غذا

خرید غذا