رونمایی از تراشه‌های ۱۰ هسته‌ای جدید مدیاتک X23 و X27

رونمایی از تراشه‌های ۱۰ هسته‌ای جدید مدیاتک X23 و X27
تراشه ساز تایوانی از دو محصول خود به نام‌های Helio X23 و Helio X27 رونمایی کرد.

رونمایی از تراشه‌های ۱۰ هسته‌ای جدید مدیاتک X23 و X27

تراشه ساز تایوانی از دو محصول خود به نام‌های Helio X23 و Helio X27 رونمایی کرد.
رونمایی از تراشه‌های ۱۰ هسته‌ای جدید مدیاتک X23 و X27