روز «ساندویچ‌ پنیر کبابی» چه روزی است؟

روز «ساندویچ‌ پنیر کبابی» چه روزی است؟
روز گذشته ۱۲ آوریل روز ملی ساندویچ پنیر گریل شده در ایالات متحده بود. جالب اینکه بعضی از آمریکایی ها این روز را با گذاشتن عکس از پنیرهای کبابی شده خود در صفحات اجتماعی جشن گرفتند.

روز «ساندویچ‌ پنیر کبابی» چه روزی است؟

روز گذشته ۱۲ آوریل روز ملی ساندویچ پنیر گریل شده در ایالات متحده بود. جالب اینکه بعضی از آمریکایی ها این روز را با گذاشتن عکس از پنیرهای کبابی شده خود در صفحات اجتماعی جشن گرفتند.
روز «ساندویچ‌ پنیر کبابی» چه روزی است؟

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید