روزی که علی مطهری گفت ناچار است از احمدی‌نژاد حمایت کند

روزی که علی مطهری گفت ناچار است از احمدی‌نژاد حمایت کند
علی مطهری در ۳۰ دی سال ۸۷ عنوان کرده بود: وقتی اعلام شد یا آقای خاتمی یا آقای موسوی خواهند آمد (انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88)، من گفتم اگر یکی از این‌ها بیاید قاعدتا ما باید و ناچاریم از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنیم.

روزی که علی مطهری گفت ناچار است از احمدی‌نژاد حمایت کند

علی مطهری در ۳۰ دی سال ۸۷ عنوان کرده بود: وقتی اعلام شد یا آقای خاتمی یا آقای موسوی خواهند آمد (انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88)، من گفتم اگر یکی از این‌ها بیاید قاعدتا ما باید و ناچاریم از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنیم.
روزی که علی مطهری گفت ناچار است از احمدی‌نژاد حمایت کند