روحانی در تماس با روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان:تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است

روحانی در تماس با روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان:تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است
رییس جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوی تلفنی با روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری، تاکید کرد که تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است.

روحانی در تماس با روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان:تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است

رییس جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوی تلفنی با روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری، تاکید کرد که تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است.
روحانی در تماس با روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان:تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است

خرید بک لینک