روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد

روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد
رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ایران و ارمنستان، بر تلاش مسوولان دو کشور برای استفاده از فرصت های متقابل در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین تاکید کرد.

روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد

رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ایران و ارمنستان، بر تلاش مسوولان دو کشور برای استفاده از فرصت های متقابل در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین تاکید کرد.
روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد