روحانی: بسیج یک نیروی جناحی و حزبی نیست

روحانی: بسیج یک نیروی جناحی و حزبی نیست
رییس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان، تاکید کرد که دولت حمایت از بسیج، نیروهای مسلح و حفظ و تقویت وحدت ملی در کشور را وظیفه خود می‌داند.

روحانی: بسیج یک نیروی جناحی و حزبی نیست

رییس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان، تاکید کرد که دولت حمایت از بسیج، نیروهای مسلح و حفظ و تقویت وحدت ملی در کشور را وظیفه خود می‌داند.
روحانی: بسیج یک نیروی جناحی و حزبی نیست