روایت نزدیک نماینده پایداری از حرف‌وحدیث اصلاح‌طلبان درباره روحانی/احتمالاجلیلی کاندیدای اصولگراهاست

روایت نزدیک نماینده پایداری از حرف‌وحدیث اصلاح‌طلبان درباره روحانی/احتمالاجلیلی کاندیدای اصولگراهاست
عصر ایران نوشت: هر روز در مجلس حرف و حدیث اصلاح طلب‌ها را از نزدیک می‌شنویم و اینگونه نیست که امروز به وفاق و وحدت در مورد آقای روحانی رسیده باشند.

روایت نزدیک نماینده پایداری از حرف‌وحدیث اصلاح‌طلبان درباره روحانی/احتمالاجلیلی کاندیدای اصولگراهاست

عصر ایران نوشت: هر روز در مجلس حرف و حدیث اصلاح طلب‌ها را از نزدیک می‌شنویم و اینگونه نیست که امروز به وفاق و وحدت در مورد آقای روحانی رسیده باشند.
روایت نزدیک نماینده پایداری از حرف‌وحدیث اصلاح‌طلبان درباره روحانی/احتمالاجلیلی کاندیدای اصولگراهاست