روایت مامور بازداشت شده گروهک فرقان از نفوذ در رده‌های بالای نظام

روایت مامور بازداشت شده گروهک فرقان از نفوذ در رده‌های بالای نظام
تسنیم نوشت: حمیدرضا نقاشیان گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز و شاید هم برای بعدها در رده‌های بالای نظام جمهوری اسلامی درگیر نفوذ خواهیم بود و باید نفوذ را با یک بستر کلان و دقیق برای مردم روشن کرد.

روایت مامور بازداشت شده گروهک فرقان از نفوذ در رده‌های بالای نظام

تسنیم نوشت: حمیدرضا نقاشیان گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز و شاید هم برای بعدها در رده‌های بالای نظام جمهوری اسلامی درگیر نفوذ خواهیم بود و باید نفوذ را با یک بستر کلان و دقیق برای مردم روشن کرد.
روایت مامور بازداشت شده گروهک فرقان از نفوذ در رده‌های بالای نظام