روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی
ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در استفساریه مجلس درباره نظارت استصوابی، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، می‌گوید:محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض وصول مدارک جدید مغایر اصل 99 و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در استفساریه مجلس درباره نظارت استصوابی، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، می‌گوید:محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض وصول مدارک جدید مغایر اصل 99 و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

دانلود رایگان اینستاگرام