روایت‌های دستجردی از حضور زنان در مجلس، پزشک خانواده، اختلافاتش با احمدی‌نژاد، درآمد پزشکان و…

وزیر اسبق بهداشت گفت: حوزه بهداشت و درمان در اولویت های رئیس دولت دهم نبود. من در تفکراتم مسئله سلامت مردم را یک مسئله بسیار مهمی می دانستم که از همه چیز مهم تر است. آن توجه و عنایتی که باید از قسمت بالای دولت به مسئله ارز دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که برای سلامت مردم لازم و ضروری بود، نداشتند.

فیلم سریال آهنگ

موزیک جوان