رقابت «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در سینما‌ها / فیلم‌های اکران نوروزی چقدر فروختند؟

رقابت «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در سینما‌ها / فیلم‌های اکران نوروزی چقدر فروختند؟
فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی پس از ۵ روز اکران در سینماهای تهران ۲۶۵ میلیون تومان فروخته است.

رقابت «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در سینما‌ها / فیلم‌های اکران نوروزی چقدر فروختند؟

فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی پس از ۵ روز اکران در سینماهای تهران ۲۶۵ میلیون تومان فروخته است.
رقابت «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در سینما‌ها / فیلم‌های اکران نوروزی چقدر فروختند؟

گوشی

کانون نماز