رایزنی تلفنی تیلرسون با همتای کویتی

رایزنی تلفنی تیلرسون با همتای کویتی
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: ­وزیران امور خارجه کویت و آمریکا تلفنی گفتگو و مسایل مهم مشترک منطقه ای و بین المللی را بررسی کردند.

رایزنی تلفنی تیلرسون با همتای کویتی

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: ­وزیران امور خارجه کویت و آمریکا تلفنی گفتگو و مسایل مهم مشترک منطقه ای و بین المللی را بررسی کردند.
رایزنی تلفنی تیلرسون با همتای کویتی